Elektroni nad Kupom

Elektroni nad Kupom – zajednički projekt udruga Radio-klub Ozalj i Tehno OZ

Što se događa sa “Elektronima nad Kupom” i koje aktivnosti su u tijeku možete pogledati na našim fotkama sa web-kamera koje su dio ovog projekta.

Temperatura na lokaciji može se provjeriti otvaranjem datoteke pomoću internet preglednika na sljedećem linku ELEKTRONI TEMPERATURA (mjerenje svakih 5 minta).

Sve to se generira svakih nekoliko minuta pomoću 2 usb web kamere, OpenWrt distribucije, fswebcam aplikacije, a temperatura se mjeri pomoću DS18B20 senzora, digitemp aplikacije, a mjerenja se automatski šalju na dropbox lokaciju gdje se nalazi automatski generiran html sa tablicom …

Dosta tehnikalija…

Smješak ako ste u prolazu…

 Free Shoutcast HostingRadio Stream Hosting

Nakon uspješnog druženja kamere su ugašene do nekog drugog događaja, također i mjerenje temperature.