RTC 1303 modul – koliko je sati?

Treba li nam u nekom projektu mjerenje vremena jedan od najjednostavnijih načina je korištenje RTC1302 modula.

Za njegovo korištenje trebat ćemo library

evo i jednostavni primjer kako koristiti navedeni modul (alarm)

#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8); // na pin 6 spojen CLK, na pin 7 DAT, na pin 8 RST

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(5,OUTPUT);

// shema za format datuma:
// sec, min, sat, dan, datum, mjesec, godina
// myRTC.setDS1302Time(00, 31, 16, 4, 11, 6, 2020); // odkomentiraj kada želiš promjeniti vrijeme
}

void loop() {

myRTC.updateTime();

// ispis svih dijelova datuma //|
Serial.print(“Trenutno vrijeme i datum “); //|
Serial.print(myRTC.dayofmonth); //|
Serial.print(“/”); //|
Serial.print(myRTC.month); //|
Serial.print(“/”); //|
Serial.print(myRTC.year); //|
Serial.print(” “); //|
Serial.print(myRTC.hours); //|
Serial.print(“:”); //|
Serial.print(myRTC.minutes); //|
Serial.print(“:”); //|
Serial.println(myRTC.seconds); //|
//|
//kratka pauza da ne ispisuje previše puta //|
delay( 2000);
if (myRTC.minutes==46 ) {

digitalWrite(5,HIGH);
}
}