12. prosinca 2016.

Pokrećemo projekt “Složne ruke”

Group of colored raised hands

Projekt „Složne ruke“, zajednički je projekt KUD „Ključ“ Trg, KUD Vrhovac, KUD Vivodina, OŠ „Slava Raškaj“ i Udruge Tehno OZ kao nositelja projekta,  za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara: pjesama, priča, napjeva i tradicionalnog govora.

Da bi se određene informacije sačuvale treba ih zapisati ili snimiti i učiniti dostupnim svima.

Do sad smo napravili snimanja koncerata :

11. Koncert crkvenih zborova Ozaljsko-Lipničkog dekanata  (župna crkva Imena Marijina  – Kamanje)
Adventski koncert Glazbene škole Karlovac (župna crkva Sv. Vida – Ozalj)

U narednom periodu očekuju nas direktni  prenositi slijedećih koncerata:
18. prosinca 2016. od 18 sati  – Božićni koncert KUD Vrhovac (vatrogasni dom – Vrhovac)
26. prosinca 2016. od 17 sati – Božićni koncert KUD Vivodina (župna crkva Sv. Lovro – Vivodina)

Svi zabilježeni materijali moći će se pronaći na Internet stranici školskog radija www.slavin-glas.live i na Internet stranicama svih uključenih KUD-ova koje će se izraditi u sklopu projekta.